Industrijske cevi

Industrijske cevi:
– za zrak
– za vodo
– za vročo vodo in paro
– za pline
– za kemikalije
– za gorivo in mineralna olja
– za pretok materiala v razsutem stanju
– za transportna sredstva
– za hrano in pijačo
– za odsesavanje